ბანაკი ხანგრძლივობა და პერიოდი

პერიოდი: 2019 წლის 19-26 ივლისი
ხანგრძლივობა: სრული 7 დღე

საგზურისასი / ფასდაკლება

ბანაკის ერთი საგზურის საფასურია 550 ლარი. აქედან – 50 ლარი გადახდილ უნდა იქნას მონაწილის რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 1 კვირაში, ხოლო 500 ლარი – ბანაკის დაწყებამდე 1 კვირით ადრე.
შენიშვნა: თუკი რეგისტრაცია გავლილი პირი უარს განაცხადებს ბანაკში მონაწილეობაზე, მას არ დაუბრუნდება რეგისტრაციის საფასური

დედმამიშვილებზე და „მზიანი სახლის“ ბანაკებში ნამყოფ პირებზე ვრცელდება 10%-იანი ფასდაკლება. ამ შემთხვევაში თითო საგზურის ღირებულებაა 495 ლარი 

 

როგორ მივიღო მონაწილეობა ბანაკში?

ნაბიჯი 1: ელექტრონულად შეავსეთ პირველადი რეგისტრაციის ბლანკი
ნაბიჯი 2: თქვენს მიერ შევსებულ განაცხადში მითითებულ ელ-მისამართზე გადმოგეგზავნებათ შესაბამისი დოკუმენტები და გზამკვლევი
ნაბიჯი 3: რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს 1 კვირაში გადაიხადეთ რეგისტრაციის საფასური 50 ლარი
ნაბიჯი 4: ბანაკის დაწყებამდე არაუგვიანეს 1 კვირით ადრე გადაიხადეთ საგზურის საფასურის დარჩენილი თანხა

 

ბანაკში გამგზავრება-დაბრუნება

ბანაკში მონაწილეთა გამგზავრება-დაბრუნება მოხდება კომფორტული ავტობუსებით, მისამართიდან: ქ. თბილისი, პირველი რესპუბლიკის მოედანი N 1.

გამგზავრება – 19.07.2019, დილის 08:30 სთ-ზე

დაბრუნება – 26.07.2019, საღამოს 15:30 სთ-ზე

შენიშვნა: რაიონებში მყოფი ბავშვების მშობლებმა (წარმომადგენლებმა) უნდა უზრუნველყონ ბანაკში გამგზავრების დროისთვის დანიშნულების ადგილზე ბავშვების მოყვანა და დაბრუნების დროისთვის მათი დახვედრა (ან თავად უნდა უზრუნველყონ ბანაკში ბავშვის მოყვანაწაყვანა).